http://www.unipartner.e-biznes.org/
39441 1

Eksport do Rosji – zawsze opłacalny

Jakie są powody tego, że polscy producenci decydują się podążyć w kierunku wschodnim i najczęściej wybierają Federację Rosyjską? Największe znaczenie ma w tym przypadku ogromny rynek zbytu, który wielokrotnie przekracza inne popularne w Polsce, jak np. Skandynawię. W przeciwieństwie do bogatych krajów europejskich i przesycenia rynków niemieckiego, włoskiego czy francuskiego, ten za naszą wschodnią granicą wciąż jest nienasycony. Producenci znajdują coraz to więcej nisz, gdzie mogą skutecznie funkcjonować i eksportować, a tamtejsza ekonomia cały czas równomiernie się rozwija, w związku z czym potrzebuje produktów „z zewnątrz”. Poza kryzysowym dla całego świata rokiem 2009, tamtejsze PKB utrzymuje się na poziomie kilkuprocentowym, a ten dynamiczny rozwój sprzyja inwestowaniu i wysyłaniu produktów za granicę. Bardzo popularnymi produktami wysyłanymi do Rosji są artykuły rolno-spożywcze, ponieważ rolnictwo stanowi jedynie 5 procent całego PKB (dominują tutaj usługi na poziomie 60 procent i przemysł – 35 procent).

Rynki Wschodnie uznawane są za przyszłościowe i polski eksport do Rosji cały czas rośnie – w 2010 roku wzrósł np. o 25 procent, a stanowi jedynie 3-5 procent ogólnego importu rolno-spożywczego w tym kraju. Jest to najlepszy dowód na ogrom możliwości, jakie posiadają w tym zakresie polscy producenci. Oprócz tego ogromną popularnością na rosyjskim rynku cieszą się rodzime urządzenia mechaniczne (w tym kotły c.o.), elektryczne, pojazdy nieszynowe, tworzywa sztuczne czy kosmetyki. Na drugim biegunie znajdują się z kolei rudy metali, tkaniny oraz ryby.

Aby podjąć skuteczną współpracę z podmiotami rosyjskimi i z powodzeniem eksportować do Rosji, warto skorzystać z fachowych porad i dowiedzieć się jak najwięcej na temat tego rynku. Jest to konieczne ze względu na różnice kulturowe i handlowe jakie oddzielają Wschód od Zachodu, a także odmienność przepisów czy umów. Eksport wielu produktów związany jest z koniecznością posiadania certyfikatów, świadectw i zezwoleń, które wydają specjaliści, tacy jak my. Jesteśmy do Państwa dyspozycji jeżeli chodzi o procesy certyfikacji, zrozumienie tamtejszych przepisów, wymagań i oczekiwań. Przeprowadzamy analizy asortymentu pod kątem certyfikacji, wdrażamy w życie cały ten proces i dajemy możliwość zdobywania dalekich rynków wszystkim chętnym przedsiębiorcom.

Certyfikaty w Rosji to:

??????? ?????????? ??? ?????????? ????? ????? ?????? ????Świadectwo weterynaryjneŚwiadectwo państwowej Rejestracjicertyfikat zgodności